Expertise

De vastgoedexpert is beroepshalve belast met het uitvoeren van deskundige onderzoeken in de vastgoedsector en dit volgens de deontologische voorschriften.   Het uitoefenen van dit beroep vergt heel wat algemene technische bagage en juridische kennis in functie van:

- Huurgeschillen,en attesten, ... en tevens een commerciële marktkennis in functie van waardebepalingen en waarderamingen van handelszaken.

- Waardebepalingen van onroerende goederen en rechten.

- Plaatsbeschrijvingen/bevindingsstaten opstellen.