Disclaimer

Vastgoed Strobbe levert de nodige inspanningen om de voorstelling van haar vastgoedaanbod op deze website te laten overeenstemmen met haar werkelijk beschikbare panden.

Eventueel aangehaalde prijzen betreffen voorstellen tot onderhandeling met de opdrachtgever van Vastgoed Strobbe. Deze binden de opdrachtgever van Vastgoed Strobbe slechts voor zover een eventueel door U gedaan bod door deze opdrachtgever expliciet en schriftelijk wordt aanvaard. Vastgoed Strobbe heeft geen mandaat van haar klanten om deze rechtstreeks te binden.

Het valt niet uit te sluiten dat er op de site onroerende goederen als beschikbaar worden aangeduid, die op het ogenblik van het bezoek van de website niet langer beschikbaar zijn.

Vastgoed Strobbe zet zich in om haar aanbod met nauwkeurigheid te omschrijven en te presenteren op haar website. Vastgoed Strobbe kan evenwel niet garanderen dat bepaalde gegevens van haar aanbod na verloop van tijd wijzigen. Ondanks onze inspanningen zijn fouten in de voorstelling niet uit te sluiten, in welk geval Vastgoed Strobbe geenszins aansprakelijk kan gesteld worden.

Foto’s en technische gegevens of omschrijvingen (zoals aangeduide afmeting, eigenschappen, enz.) die op de website staan slechts indicatief, en brengen ze in hoofde van Vastgoed Strobbe geen contractuele verplichtingen teweeg. In geen geval kan Vastgoed Strobbe aansprakelijk gesteld worden op basis van de inhoud of voorstellingswijze van de op deze site opgenomen foto’s.

De eventuele prijzen op de site worden weergegeven in euro en zijn exclusief eventuele kosten, belastingen, toeslagen of rechten die van toepassing zijn in België, in het bijzonder doch niet beperkt tot notariskosten, eventuele BTW en registratierechten.

Alle prijzen worden door Vastgoed Strobbe worden met zorg vermeld, maar materiële vergissingen zijn steeds mogelijk. Alle prijzen op deze website worden U bijgevolg meegedeeld onder voorbehoud van materiële vergissingen of foutieve prijsopgave.