Bouwgrond (Roeselare)

Code: 1501161€ 67750


» Graag meer info
Bouwgrond

Commercieel gelegen bouwgrond!
Bestemd voor bedrijven, handel, kantoren en diensten.
Oppervlakte perceel : 542,79 m²
Gelegen aan de rotonde Beversesteenweg - Koning Leopold III-laan - Mandellaan,(langs de "kleine ring"
aan de rand van het stadscentrum van Roeselare).
Afstand zijkavel : 3 m ook al is het 2 verdiepingen
Afstand tot rooilijn : 5 m, gezien gelegen langs rondpunt
Geen maximale bouwdiepte, gezien specifieke vorm perceel
Max. 2 bouwlagen en een dak met max. 1 onderdakse bouwlaag, zowel plat als hellend
Kroonlijst +/- 7 m, nokhoogte +/- 11 m
Traditionele voorschriften van bergingen in de tuin. (op 1 m of op perceelsgrens,
3 m hoog, kroonlijst 3,5 m, max moeilijk te bepalen)
Ontsluiting ter hoogte van huisnummer 209 (de stad Roeselare zal dit mogelijk maken), niet op het kruispunt.
Kadastrale gegevens: 1e Afd Sectie A nr 1039Z 3 (deel)
GRUP Afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare-
Art. 12 Stationsomgeving
type III
- Art. 1 Grenslijn
regionaalstedelijk gebied Roeselare -Gv-Gvv-Gvk-Gdv
U kan een bod uitbrengen vanaf 67750 Euro. Alle info op kantoor!


Data - fiche

Titel Omschrijving
Type van het gebouw Open
EPC-Certificaat beschikbaar? Nee
Bemeubeld Niet ingevuld
Afgebakende oeverzone Niet van toepassing
Regio West-Vlaanderen
Stad Roeselare
Straat Beversesteenweg
Postcode 8800